Dňa sa konalo celoslovenské kolo databázovej olympiády. Našu školu reprezentovali Dominik Dudáš a Michal Hoľan, obaja z 3.C. Obom chlapcom sa podarilo dosiahnuť výborný výsledok, a to 3. miesto, pričom od prvého ich delili iba 2 body. Chlapcom k dosiahnutému výsledku gratulujeme.