Súťaž Jazykový kvet každoročne vrcholí celoslovenským finále na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Tento rok sa ho zúčastnili aj naši víťazi krajského kola a neodišli veru naprázdno.

V kategórii 3 si krásne 1. miesto odniesla Veronika Barilíková (IB DP) v recitácii vo francúzskom jazyku a rovnako krásne s 1. miestom skončila aj Alžbetka Lisiková (1.D) v recitácii v španielskom jazyku.

Scénka Hipster Hobos si odniesla skvelé 2. miesto vďaka originálnym výkonom Adama Lukácsa, Martina Bartu a Nathaniela Kňazovického z 2.E a Elišky Knižkovej a Diany Kráľovej z 2.A.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej Šrobárky. We are so proud of you all!

Fotogaléria — Celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet