Už tretí rok podporujeme na našom gymnáziu Kampaň Červené stužky. Posolstvom červenej stužky je ZÁUJEM a SOLIDARITA s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS, ktorí patria do spoločnosti napriek svojej chorobe. Sú obohatením ľudskej rodiny, lebo prinášajú do nej svoje jedinečné schopnosti a dary. Nosením červenej stužky ľudia prejavujú záujem aj o tých, ktorí už zomreli na AIDS a ktorí nám zanechali posolstvo prežitého utrpenia, vyrovnania sa s vlastným osudom a odchodom zo života. Aktivity sa na našej škole začali výtvarnou tvorbou „Pohľadnica pre Červené stužky“ a turnajom vo florbale „Športom pre Červené stužky“.

Nosením červenej stužky ľudia prejavujú solidaritu aj s tými, ktorí sa starajú o chorých na AIDS a pomáhajú priamo alebo nepriamo zabraňovať šíreniu HIV/AIDS. U nás budeme nosiť červené stužky od 25. novembra do 1. decembra 2019.

Vyvrcholením kampane je živá červená stužka, ktorú vytvoríme 29. novembra 2019 na malom školskom dvore. Podporme aj my túto krásnu akciu!


Fotogaléria — Červené stužky na Šrobárke 2018

Fotogaléria — Živá červená stužka na Šrobárke 2017