Od 7. septembra do 1. decembra 2018 prebieha už 12. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky.

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol života a životodarnej tekutiny — krvi.

Žiaci na našej škole podporia kampaň rôznymi aktivitami.
Od októbra do 5. novembra 2018 na niektorých vyučovacích hodinách tvoria návrhy pohľadníc, tento rok na tému Logo pre červenú stužku. Takisto od októbra do 24. novembra 2018 organizujeme športovú súťaž Športom pre červenú stužku a premietame film Anjeli.
V týždni od 26. novembra do 30. novembra 2018 zhotovujeme červené stužky, aby boli pripravené a symbolicky pripnuté 1. decembra 2018.

Tento šľachetný projekt vyvrcholí 1. decembra 2018 vytvorením živej červenej stužky. Kampaň je jedna z mála, ktorá nie je spojená s verejnou finančnou zbierkou. Ďakujeme všetkým, ktorí túto potrebnú akciu podporia ľubovoľným spôsobom.


Fotogaléria — Živá červená stužka na Šrobárke 2017