Prevzatie kníh na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v nasledovnom časovom harmonograme:

(utorok)

  • 1. vyučovacia hodina — triedy 1.A a 1.B
  • 2. vyučovacia hodina — triedy 1.C a 1.D
  • 3. vyučovacia hodina — triedy 2.A a 2.B
  • 4. vyučovacia hodina — triedy 2.C a 2.D

(streda)

  • 1. vyučovacia hodina — triedy 3.A a 3.B
  • 2. vyučovacia hodina — triedy 3.C a 3.D
  • 3. vyučovacia hodina — triedy 4.A a 4.B
  • 4. vyučovacia hodina — triedy 4.C a 4.D

Knihy sa budú preberať v sklade učebníc, každý žiak si knihy prevezme osobne.

Prosíme triednych profesorov o spoluprácu a dodržiavanie časového harmonogramu.

Sklad učebníc bude otvorený k prípadným nezrovnalostiam aj v dňoch 6. a 7. septembra 2018 v čase veľkej prestávky.