V dňoch 9. – 11. septembra 2023 sa v nádhernom prostredí penziónu Medvedica v Tatranskom Lieskovci uskutočnil 13. ročník sústredenia Camp Šrobárky. Na sústredení sa zúčastnilo spolu 35 žiakov gymnázia (vrátane 6 nových prvákov), podieľajúcich sa na činnosti matematického, informatického, fyzikálneho, kalamajkového krúžku a študentského parlamentu.

Vedúcim sústredenia (p. prof. Spišiak, p. prof. Fabriciová, p. prof. Novotná) pri zabezpečovaní programu sústredenia a činnosti krúžkov pomáhal ako inštruktor náš absolvent J. Sabo. Počas sústredenia sa vo vyhradenom čase jednotlivé krúžky venovali oddelene svojej odbornej činnosti a zvyšný čas mali vyplnený spoločnými aktivitami: celodenná turistika (Štrbské Pleso — Popradské pleso — Hincove plesá — Kôprovský štít 2363 m n. m.), vychádzka, večerné programy, grilovačka. Všetci účastníci sústredenia sa pričinili o pracovnú a pritom veľmi priateľskú atmosféru a odmenou im sú pevnejšie kamarátstva a neopakovateľné dojmy a zážitky, ktoré si zo sústredenia (s tradične neskorými večierkami…) odniesli a o ktorých sa azda viac dozviete v nasledujúcich číslach školského časopisu.

Fotogaléria — Camp Šrobárky 2023