V dňoch 10. – 12. septembra 2022 (po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou) sa v príjemnom prostredí penziónu Poľana v Hornom Smokovci uskutočnil 12. ročník sústredenia Camp Šrobárky.

Na sústredení sa zúčastnilo spolu 33 žiakov gymnázia (vrátane 7 nových prvákov), pracujúcich v matematickom, informatickom, fyzikálnom, kalamajkovom krúžku a v študentskom parlamente. Vedúcim sústredenia (p. prof. Spišiak, p. prof. Fabriciová, p. prof. Baranová) pri zabezpečovaní programu sústredenia a činnosti krúžkov pomáhal ako inštruktor náš absolvent J. Sabo.

Počas sústredenia sa vo vyhradenom čase jednotlivé krúžky venovali oddelene svojej odbornej činnosti (spestrenej návštevou a zaujímavým príspevkom zástupcu spoločnosti Visma) a zvyšný čas mali vyplnený spoločnými aktivitami: celodenná turistika (Hrebienok — Slavkovský štít (2452 m n. m.) a Hrebienok — Sliezsky dom), vychádzka, večerné programy, grilovačka. Všetci účastníci sústredenia sa pričinili o pracovnú a pritom veľmi priateľskú atmosféru a odmenou im sú pevnejšie kamarátstva a neopakovateľné dojmy a zážitky, ktoré si zo sústredenia (s tradične neskorými večierkami…) odniesli a o ktorých sa azda viac dozviete v nasledujúcich číslach školského časopisu.

Veľké poďakovanie patrí spoločnosti Visma Labs s.r.o. a Občianskemu združeniu Priatelia Šrobárky, ktoré prispeli na úhradu väčšiny finančných nákladov na sústredenie.

Fotogaléria — Camp Šrobárky 2022