V dňoch od 6. do 8. septembra 2019 sa v penzióne Chata Sen v Tatranskej Štrbe uskutočnil 11. ročník sústredenia Camp Šrobárky. Na sústredení sa zúčastnilo spolu 20 žiakov gymnázia, pracujúcich v matematickom, informatickom a kalamajkovom krúžku.

Vedúcim sústredenia (p. prof. Spišiak, p. prof. Fabriciová) pri zabezpečovaní programu sústredenia a činnosti krúžkov pomáhali 4 inštruktori spomedzi absolventov našej školy, ktorí v minulosti pracovali v týchto krúžkoch. Počas sústredenia sa vo vyhradenom čase jednotlivé krúžky venovali oddelene svojej odbornej činnosti a zvyšný čas mali vyplnený spoločnými aktivitami – celodenná turistika (Štrbské Pleso – Vodopád Skok – sedlo Bystrá lávka (2315 m n. m.) – Štrbské Pleso), vychádzka, večerné programy, grilovačka.

Všetci účastníci sústredenia sa pričinili o pracovnú a pritom veľmi priateľskú atmosféru a odmenou im sú pevnejšie kamarátstva a neopakovateľné dojmy a zážitky, ktoré si zo sústredenia (s tradične neskorými večierkami…) odniesli a o ktorých sa (možno) viac dozviete v nasledujúcich číslach školského časopisu. Veľké poďakovanie patrí absolventovi Šrobárky M. Dvorskému (dnes Google) a Občianskemu združeniu Priatelia Šrobárky, ktorí prispeli na úhradu väčšiny finančných nákladov na sústredenie.

Fotogaléria — Camp Šrobárky 2019