2013: 40. Kalamajky — Šrobárka – Európske hlavné mesto Kalamajok