Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,

v súčasnej dobe sme postavení pred nemálo problémov, prehodnocujeme svoje životné priority. Napriek tomu sa život na našej škole nezastavil ani v tomto obmedzujúcom čase, i teraz myslíme na vzdelávanie a výchovu našich žiakov. Veríme, že školský rok 2020/2021 v septembri začneme „naplno“. Zlepšiť podmienky a rozšíriť možnosti vzdelávania na Šrobárke nám môžete pomôcť teraz i Vy tým, že Občianskemu združeniu PRIATELIA ŠROBÁRKY venujete 2 % z dane.

Potrebné tlačivo nájdete na stránke školy. Vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu stačí doniesť do zbernej schránky na vrátnici školy, poslať poštou na adresu školy alebo poslať priamo na daňový úrad.

Obe tieto tlačivá je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Za toto pekné gesto Vám vopred ďakujeme!