Môže byť blúdenie prostriedkom poznania?

Takto znela téma literárnej súťaže Komenský a my, ktorú vyhlásila Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Spomedzi všetkých zapojených z celého Slovenska organizátori vybrali za najlepšiu prácu úvahu našej žiačky Alenky Vargoškovej z 2.D.

Alenka získala 1. miesto a spolu s triednym profesorom Lukášom Lukačinom sa zúčastnili aj slávnostného vyhodnotenia v Nitre, kde sa okrem iných stretli aj so spoluorganizátormi z Českej republiky, ktorí stoja za zrodom tejto súťaže.

Alenke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa tvorivých podnetov v ďalšej literárnej práci! Ešte raz srdečne blahoželáme!

Fotogaléria — Celoslovenská súťaž Komenský a my