Rodičovské združenie pre prvý ročník

Vážení rodičia prvákov,

srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční 9. septembra 2021 podľa harmonogramu.

Základnou podmienkou prítomnosti rodičov v škole je odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

Plán budovy školy (šk. rok 2021/2022) →