Napriek pandemickému obdobiu a neprítomnosti žiakov v škole sa naše gymnázium zapojilo do vytvorenia Živej červenej stužky. Túto stužku vytvoril kolektív pedagógov a nepedagogických pracovníkov.

Aspoň takýmto spôsobom sme podporili dnešný Svetový deň boja proti AIDS a HIV (1. december). Ďakujeme!

Fotogaléria — Živá červená stužka 2020