V rámci protidrogového týždňa naši študenti navštívili prednášky a dielne PEER Groups a tvorili zaujímavé postery. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Prednášky absolvovali s vyškolenými žiakmi PEER, ktorí svoje témy rozdelili do okruhov: Rasizmus a extrémizmus, Vplyv návykových látok na ľudský organizmus a Kyberšikana – obchod s ľuďmi a šikana. Z Úradu verejného zdravotníctva SR poskytla prednášku Bc. Šmídeková, ktorá bola zameraná na alkohol a fajčenie. Dva DVD filmy „Kým stúpa dym“ a „Čo sme si, to sme si, vypime si dievčatá“ reálne ukázali na následky, ktoré zanecháva alkohol a fajčenie na organizme. Prebehli turnaje vo futbale a volejbale.

Futbalový turnaj vyhrala 2.D, pred 1.A a 2.C. Triedam 1.C a 1.D ďakujeme za účasť. Priateľské zápasy medzi štyrmi družstvami sa uskutočnili vo volejbale.

Fotogaléria — Žiaci v PEER Groups