Výsledky volieb do Rady školy

Volebná komisia uskutočnila voľby a po ich realizácii spočítala hlasy. Na základe výsledkov volieb do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach zo zástupcov rodičov voľby dopadli nasledovne:

  • Mgr. Renáta Sotáková (1.B) — 91 hlasov
  • PaedDr. Renáta Širáková (2.C) — 74 hlasov
  • Mgr. Adriana Winkelmesová (1.C) — 50 hlasov
  • Ing. Adriana Romanová (1.C) — 37 hlasov

Do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach bola na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 na základe najvyššieho počtu hlasov zvolená Mgr. Renáta Sotáková s počtom hlasov 91.