Vyhlásenie volieb školského parlamentu

Predseda školského parlamentu Gymnázia, Šrobárova 1, Košice, týmto vyhlasuje voľby do školského parlamentu, ktoré sa budú konať .

Kandidátky je možné zasielať do na email 20b20@srobarka.sk podľa vzoru v prílohe.

Kandidátka do Školského parlamentu (DOCX — 15 kB) →