Voľby zástupcov 1. ročníka do Školského parlamentu

Milí Šrobárčania!

Dňa 19. júna 2023 vyhlasujem doplnkové voľby do Školského parlamentu pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach. V parlamente sa nám uvoľnili pozície, radi by sme uvítali v parlamente zástupcov 1. ročníka. Tešíme sa na Vašu kandidatúru.

Kandidátky prosím zasielajte na mail do 14. júna 2023, aby ste sa ešte mali čas prezentovať pred spolužiakmi (predloha viď nižšie): 20b20@srobarka.sk

S pozdravom
Mikuláš Marko
predseda Školského parlamentu

Kandidátka do Školského parlamentu (DOCX — 15 kB) →