Voľby do Rady školy

23. októbra 2018 (utorok) sa budú konať voľby do Rady školy spomedzi rodičov našich žiakov.

Prípadný záujem o kandidovanie do Rady školy oznámte mailom najneskôr do 22. októbra 2018 (pondelok) do 14:00 hod. na adresu: sekretariat@srobarka.sk