Európsky hospodársky a sociálny výbor otvára 10. ročník podujatia Vaša Európa, váš názor, ktoré sa uskutoční od 21. do 22. marca 2019 v Bruseli.

V rámci podujatia Vaša Európa, váš názor budú zástupcovia 33 škôl (z 28 členských štátov a piatich kandidátskych krajín) pozvaní do Bruselu na diskusiu o aktuálnej téme dôležitej pre mladých ľudí.

So zreteľom na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v roku 2019, bol tento nový ročník nazvaný Podujatie Vaša Európa, váš názor má 10 rokov: hlasujte za budúcnosť!. Študenti budú mať možnosť vyjadriť svoje názory na viaceré otázky, ako sú napríklad tieto:

  • Akú úlohu by v procese budovania spoločnej Európy mali zohrávať mladí ľudia a ako sa môžu väčšmi zapojiť?
  • Ako môže Európa zabezpečiť, aby sa na voľbách zúčastnilo viac mladých ľudí, a aké by mohli byť dôsledky ich hlasovania?
  • Ako posilniť demokraciu v Európe a zlepšiť informovanosť o politikách Európskej únie a pritom zamedziť falošným informáciám?
  • Ako môžu mladí Európania prispieť k tomu, aby bola Európa demokratickejšia a participatívnejšia?

Školy budú vybrané losovaním a ich zástupcov čaká trojdňový pobyt v Bruseli.
Vybraná škola bude môcť poslať do Bruselu troch študentov predposledného ročníka v sprievode jedného vyučujúceho. EHSV im uhradí náklady na cestu a ubytovanie, ako aj náklady na stravu zabezpečenú počas podujatia.

Pozvaní študenti sa na podujatí budú môcť stretnúť so študentmi z iných krajín, vymeniť si názory a vypracovať uznesenia na témy súvisiace s Európskou úniou. Je to jedinečná príležitosť lepšie pochopiť fungovanie Únie a v multikultúrnom prostredí sa zúčastniť na diskusii podobnej diskusiám plenárneho zhromaždenia.

Počas plenárnych zasadnutí bude zabezpečené tlmočenie do anglického a francúzskeho jazyka, pričom prípravné schôdze pracovných skupín budú prebiehať v angličtine.

Členovia EHSV navštívia pred podujatím vybrané školy, aby mladých ľudí pripravili na diskusie v Bruseli. Pred týmito návštevami bude školám zaslaná dokumentácia a podkladové materiály.

Na internetovej stránke podujatia nájdete podrobný opis podujatia, videofilm o YEYS 2018, pravidlá a všetky praktické informácie.

Prihlášky sa môžu podávať do 18. novembra 2018.