Šťastný nový rok

Milí Šrobárčania,

do nového roka Vám prajeme pevné zdravie, rodinné šťastie, úspechy v živote a osobnú pohodu.