Spoločné postupné vyčistenie a revitalizácia areálov škôl v rámci mestskej časti Košice-Staré Mesto

Milí pedagógovia, rodičia, žiaci! Mestská časť Košice-Staré Mesto organizuje akcie na báze dobrovoľníctva a občianskeho aktívneho prístupu, ktorých cieľom je pomôcť ku skultúrneniu našich škôl a rozvíjaniu pozitívneho občianskeho postoja k nášmu najbližšiemu životnému prostrediu.

Touto cestou Vás pozývame na prvú spoločnú revitalizáciu areálu školy – Gymnázia M. R. Štefánika na Námestí L. Novomeského 4 v stredu 1. mája 2019 o 9.00 hod. Technické a ochranné pomôcky budú zabezpečené.

Tešíme sa na Vašu účasť s tímom mestskej časti Košice-Staré Mesto!