Žiaci 2.D sa v rámci Európskeho týždňa jazykov zapojili do výzvy britského spisovateľa Christophera Fieldena Short Story Writing Challenge a napísali veľmi pútavé a nápadité krátke príbehy a básne s počtom slov nie viac ako 100.

Ich snaha bola odmenená certifikátmi priamo od autora výzvy a vyvolali nielen úsmev na tvárach úspešných pisateľov, ale aj motiváciu a vôľu zúčastniť sa podobných výziev zas.

Fotogaléria — Short Story Writing Challenge

Príloha — Short Story Writing Challenge (Amazing Young Writers Challenge 101 to 200)