V piatok 20. mája 2022 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi štvrtákmi a spoločne im popriali veľa šťastia na maturitnej skúške. Pri dojímavej rozlúčke sa ujali slova aj naši maturanti, z prejavu ktorých citujeme:

„Učiteľ v škole pre žiakov žije a rozdáva všetko, čo je v ňom, vo veciach chápe čaro poézie a nečaká nič, iba trochu vďaky či milé chvíle.

Milí naši šrobárski učitelia, prosíme, prijmite našu úctu a poďakovanie za dary múdrosti, ktorými ste nás obohatili, za vašu ochotu rozdávať sa, za toleranciu k našim prešľapom a za pochopenie či trpezlivosť pri našich pokusoch predčasne žiť dospelo. Ďakujeme všetkým, pedagógom i nepedagógom, dámam i pánom, ktorí nám svojou prácou, úsmevom, pomocou i milým slovom pripravili prostredie, v ktorom sme sa cítili príjemne, kde sme si našli priateľov, spriaznené duše, ale dostali aj dôležitý základ do ďalšieho života — byť čestný, pracovitý a zodpovedný.

Niet kvetu či daru, ktorým by sme vedeli prejaviť našu vďaku, a tak dovoľte nám stisnúť vašu ruku a pozrieť sa do vašich očí. Určite každý pochopí, že netreba žiadnych slov, hádam iba to jedno — ĎAKUJEME.“

Fotogaléria — Rozlúčka so štvrtákmi 2022