Rodičovské združenie pre prvý ročník

Vážení rodičia prvákov, srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční hod. Triedne schôdze budú s triednymi učiteľmi v triedach.