Projekt MiniErasmus

Dňa 7. decembra 2018 v čase od 9:00 do 14:30 hod. bude na Ekonomickej univerzite v Bratislave prebiehať projekt MiniErasmus. Študenti, ktorí prejavia záujem o účasť na tomto projekte, sa môžu v období zaregistrovať vyplnením formulára do 30. novembra 2018.

Viac informácií o projekte →