Pozvánka na rodičovské združenie (pre 1. a 4. ročník a IB DP 1)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy RZ pre 1. a 4. ročník a IB DP 1, ktoré sa uskutočnia dňa 21. septembra 2023 (štvrtok) o 17:00 hod. prezenčnou formou.