Keď príde na tému vesmír, väčšina z nás zbystrí pozornosť. V prípade našich žiakov to nie je inak. Prvý februárový piatok k nám zavítal astrofyzik doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, aby našim študentom predniesol populárno-náučnú prednášku s názvom Na horizonte čiernej diery.

Takmer 80 žiakov našej školy si tak v priebehu dvoch vyučovacích hodín priamo od odborníka so zatajeným dychom vypočulo ako čierne diery vznikajú, ako ich vedci objavujú a skúmajú, aké majú vlastnosti a že len nedávno sa astronómom podarilo prvýkrát odfotografovať okolie čiernej diery.

Ďakujeme pánovi docentovi za zaujímavú popularizačnú prednášku a jeho čas, ktorý nám venoval.

Fotogaléria — Populárno-náučná prednáška Na horizonte čiernej diery