Pokyny k prevzatiu kníh na školský rok 2018/2019

Sklad učebníc bude otvorený k prípadným nezrovnalostiam aj v dňoch 6. a 7. septembra 2018 v čase veľkej prestávky.

Časový harmonogram preberania kníh  →