Halloween je keltský sviatok, ktorý sa oslavuje každý rok 31. októbra. Jeho najdôležitejšími symbolmi je strašidelná výzdoba, vyrezávanie tekvíc či kostýmy a masky. To všetko už tradične nechýbalo ani na Šrobárke. Pre každého žiaka s maskou bola pri vchode pripravená sladká odmena od dievčat z 2. ročníka. Hudba sa ozývala z každého kúta školy, nálada bola výborná a my sme opäť dokázali, že škola nie je vždy len o učení, ale aj o zábave.

Za organizáciu skvelej akcie ďakujeme Školskému parlamentu.

Fotogaléria — Halloween na Šrobárke