2. septembra 2019 Šrobárka opäť otvorila brány, aby privítala svojich žiakov. Školský rok 2019/20 začal malou slávnosťou na školskom dvore. Učiteľov a žiakov našej školy prišiel pozdraviť Ing. Juraj Ďorko, riaditeľ úradu KSK. Prihovorila sa aj pani riaditeľka školy Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, ktorá zaželala učiteľom a žiakom úspešný školský rok a oboznámila ich aj s predmetmi, ktoré sa u nás začínajú učiť. Slávnostnú atmosféru umocnil umelecký prednes a vystúpenie školskej hudobnej skupiny.

Vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, milí študenti, veľa zdravia, šťastia a energie v novom školskom roku!

Fotogaléria — Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020