Voľby do Rady školy

Vážení rodičia,

ako sme Vás dnes informovali voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice z rodičov žiakov sa vzhľadom na nové skutočnosti (zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb, platný od utorka 13.10.2020) konali elektronicky prostredníctvom Edupage.

Ďakujeme pekne všetkým za dnešnú účasť vo voľbách do rady školy z rodičov žiakov školy. Vzhľadom na to, že dnes nehlasovala nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy určila termín opakovanej voľby prostredníctvom Edupage na utorok (13.10.2020) od 15.30 h. do 17.00 h.

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť všetkých v tejto neľahkej situácii.