15. novembra 2019 ocenil pri príležitosti Dňa študentstva Košický samosprávny kraj v priestoroch Východoslovenského múzea 26 najúspešnejších žiakov stredných škôl. Jedným z ocenených bol aj Tomáš Jusko, žiak 4.C triedy nášho gymnázia. Ďakovný list predsedu KSK prevzal za množstvo mimoškolských aktivít, ktorými zviditeľnil našu školu.

Jeho doménou boli najmä súťaže z matematiky a informatiky. V roku 2018 v krajskom kole matematickej, fyzikálnej a chemickej olympiády získal titul úspešný riešiteľ a spolu so svojím tímom obsadil 1. miesto v súťaži Matematický viacboj. Úspešný bol aj v informatických súťažiach, kde získal 6. miesto v súťaži PALMA a 10. miesto v súťaži NAG – počítačové siete. Každoročne sa zapájal do súťaží Klokan a Zenit.

Pekné úspechy zožal aj v Olympiáde zo SJL. V 2. a 3. ročníku získal v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 1. miesto a postup do celoslovenského kola.

Gymnázium reprezentoval aj v športových súťažiach a viackrát sa predstavil aj ako moderátor školských slávností.

Článok — Župan ocenil najlepších žiakov kraja