Pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ boli 27. mája 2023 ocenení vybraní absolventi PF UPJŠ v Košiciach — významní nositelia tvorivého prírodovedného vzdelávania, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied, matematiky a informatiky medzi mladými ľuďmi. Medzi ocenenými je aj pani profesorka Gymnázia Šrobárova 1, v Košiciach, RNDr. Martina Semešiová, ktorá bola za svoju dlhoročnú mimoriadnu aktivitu v oblasti matematického a fyzikálneho vzdelávania ocenená ďakovným listom dekana fakulty. Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria — Ocenenie vybraných absolventov PF UPJŠ v Košiciach

Informácie — Ocenenie absolventov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach