V dňoch a si žiaci 1.D a 1.E triedy prehĺbili poznatky získané na hodinách chémie návštevou Interaktívnej periodickej tabuľky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, ktorá obsahuje 80 reálnych chemických prvkov. Dozvedeli sa veľa nových, zaujímavých informácií o mnohých chemických prvkoch, o ich vlastnostiach a reaktivite. Vyskúšali si ovládanie takejto tabuľky a pozreli množstvo zaujímavých pokusov.

Fotogaléria — Návšteva Interaktívnej periodickej tabuľky na UPJŠ