Ocenenie The School Incentive Award v medzinárodnej súťaži The Goi Peace Essay Contest 2022!

Naše gymnázium získalo čestné ocenenie The School Incentive Award v medzinárodnej súťaži The Goi Peace Essay Contest 2022!

Spomedzi 64 vybraných škôl, sme jediná škola zo Slovenska, ktorá toto ocenenie dostala. Tento rok sa do súťaže zapojilo 152 krajín a celkom 19986 esejí na tému My Values (Moje hodnoty). Naše úspešným autorkám — Gabike Greškovej, Danke Némthovej, Ninke Bavoľárovej a Natálke Slivkovej srdečne blahoželáme!

Príloha — Medzinárodná súťaž The Goi Peace Essay Contest 2022

Informácie — International Essay Contest for Young People

Facebook — The Goi Peace Foundation