Dňa 10. marca 2021 sa konalo 1. kolo online vedomostnej medziškolskej ligy pod záštitou Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, ktorá je organizovaná prostredníctvom Kvizuj.sk.

Za našu školu sa zúčastnilo 6 súťažných teamov, tvorených členmi z každého ročníka. Žiaci mali možnosť porovnať si všeobecné vedomosti z rôznych odvetví so žiakmi z celého Slovenska.

Dva naše teamy obsadili krásne 1. a 2. miesto! Ako prvý sa umiestnil team Borci v zložení: Filip Gallovič, Jakub Krasniči, Viktor Onuška, Daniel Lacko, Oliver Orosz a Patrik Sekerák – žiaci 2.E triedy. Na druhej priečke skončil team Šrobárske hlavičky v zložení: Lucia Michaleková a Ema Marcinčinová z 2.A, Štefan Lisik a Emanuel Kňazovický z 3.D a Marek Mazák a Daniela Kisidaiová zo 4.A.

Filip Gallovič (2.E) taktiež obsadil úctyhodné 1. miesto ako jednotlivec! Víťazom srdečne gratulujeme!

V prípade záujmu zapojiť sa do nasledujúceho kola neváhajte kontaktovať členku ŽŠR Gabrielu Greškovú (prostredníctvom aplikácie Instagram/Messenger).

Tešíme sa na vašu účasť a ďalšie súťažné kolá! Vaša žiacka rada