Martin Mičuch skončil na 2. mieste a postúpil na celoslovenské kolo súťaže ZENIT v elektronike. V kategórii Webdeveloper skončil Oliver Groma na 4. mieste a Tomáš Sedlák na 5. mieste. V kategórii Grafik, Mikuláš Marko obsadil 5. miesto a Annamária Kecer 6. miesto.

Krajské kolá sa konali na SPŠE a na GTA v Košiciach. Všetkým blahoželáme!