Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS.

Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým.

Cieľom je zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS, získať o problematike odborné vedomosti, osloviť hlavne všetky školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj širokú verejnosť. Sústreďuje sa na mladého človeka a jeho cestu k zdravému životnému štýlu. Kampaň je zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou. Podporuje aj prevenciu a vzdelávanie v oblasti obchodovania s ľuďmi.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého jedného z nás. Ľahostajní k tomuto celosvetovému boju neostali ani žiaci a pedagógovia Šrobárky. Žiaci pripravili červené stužky a prvého decembra ich počas štvrtej vyučovacej hodiny pripli svojim spolužiakom a vyučujúcim. Kampaň podporili aj svojím oblečením, ktoré malo červenú farbu, a na školskom dvore vytvorili živú červenú stužku, ktorou vyjadrili svoju solidaritu a hlavne nádej, že tento problém raz a navždy pominie.

Žiaci svoju podporu vložili aj do výtvarných prác, ktorými zobrazovali kampaň červených stužiek proti tomuto zákernému ochoreniu. Ich grafické prevedenie boja proti AIDS bolo hodnotené na celoslovenskej stredoškolskej súťaži a náš žiak Daniel Kalakay na nej získal nádherné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria — Kampaň Červené stužky 2022