O tom, že je lepšie raz vidieť než stokrát počuť sme sa mali možnosť presvedčiť v International School of Krakow, kde sme sa v zostave učiteľov p. Martina Hlinková, Dana Kušnírová, Ivana Petrašovičová, Ingrid Melichová a Marek Zvirinský zúčastnili na Job Shadowing-u. Pozorovali sme kolegov a žiakov pri práci na hodinách v rámci IB Diploma Programme, s ktorým majú na tejto škole dlhoročné skúsenosti.

Ústretový prístup kolegov aj žiakov nás posmelil, aby sme sa pýtali a zistili čo najviac o tom, čo pre nich znamená IB DP, ktorý aj naše gymnázium ponúka od septembra 2023. Znamená kritické myslenie, správne otázky a rôznorodé odpovede, kultivovanú komunikáciu, toleranciu a rozšírené obzory, motiváciu, pochvalu a radosť z úspechu. Videli sme žiakov pracovať samostatne aj v teamoch, v triedach aj v lese za školou na hodine biológie, alebo aj pri cvičnom požiarnom poplachu. Priniesli sme si množstvo poznatkov, ktoré určite uplatníme aj u nás. Dziękuję bardzo, przyjaciele.

Fotogaléria — Job Shadowing v International School of Krakow