Vážený profesorský zbor, milí rodičia a spolužiaci,

vedeli ste, že papier tvorí až 14 % hmotnosti komunálneho odpadu v domácnosti, aj keď je ho možné recyklovať a následne z neho vyrábať najkvalitnejšie výrobky?

Aj preto by sme Vám radi oznámili, že aj túto jeseň organizuje naša Žiacka školská rada zber papiera. Vaše časopisy, letáky či noviny môžete doniesť na školský dvor budúci týždeň od 21. do 24. septembra 2020 v nasledujúcich časoch:

  • v pondelok od 14:30 do 15:00 hod.
  • v utorok od 7:00 do 8:00 a od 14:30 do 15:00 hod.
  • v stredu od 7:00 do 8:00 a od 14:30 do 15:00 hod.
  • vo štvrtok od 7:00 do 8:00 hod.

Oceníme, ak Váš papier bude zviazaný a nebude obsahovať kartóny či plasty. Odmenou nie je len dobrý pocit, ale aj environmentálna jednotka za minimálne 20 kg Vášho papiera. Keď ako trieda nazbierate aspoň jednu tonu, môžete sa tešiť na tradičný deň voľna.