Foto

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.

  • Špičkový jazykovedec, literárny vedec, rešpektovaný pedagóg, medzinárodne uznávaný fonetik, fonológ, morfológ a morfonológ, vynikajúci odborník v oblastiach štylistiky, verzológie, semiotiky, matematickej jazykovedy, umenovedy, biblistiky a mediológie.
  • Emeritný profesor Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.