Keďže naši študenti majú veľmi široký okruh záujmov a na hodinách spoločenskovedného semináru sa venujeme aj témam z oblasti práva, medzinárodných vzťahov a sociológie, možnosť navštíviť Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach sme veľmi radi využili.

13. júna 2023 sme sa zúčastnili na exkurzii priamo v Útvare, kde nám zamestnanci porozprávali o aktuálnych problémoch súvisiacich s migráciou, možnostiach jej riešenia aj o tom, ako Slovenská republika spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami, ktoré sa venujú utečencom. Po prednáške spojenej s diskusiou sme si mohli pozrieť niektoré priestory.

Fotogaléria — Exkurzia v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach