Dňa 2. júna 2023 sa uskutočnilo vyhodnotenie Dlhodobých športových súťaží KSK za školský rok 2022/2023.

S počtom bodov 133 sme sa umiestnili na skvelom 1. mieste.

Druhé miesto patrí Gymnáziu, Pavla Horova, Michalovce a tretie miesto Gymnáziu, Poštová 9, Košice.

Veľmi sa z tohto úspechu tešíme a ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorí školu reprezentovali. Veľká vďaka patrí aj našim skvelým telocvikárkam. Srdečne blahoželáme.

Fotogaléria — Dlhodobé športové súťaže KSK

Facebook (Košický samosprávny kraj) — Krajská športová olympiáda

Facebook (Gymnázium Pavla Horova, Michalovce) — Vyhodnotenie Dlhodobých športových súťaží KSK