Dňa 8. februára 2019 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.

Naša pani riaditeľka informovala budúcich žiakov o tradíciách školy, o štúdiu, aj o mimoškolských aktivitách. Pod vedením našich zanietených učiteľov a žiakov zažili deviataci ukážky netradičných hodín, mohli si vyskúšať testy z prijímacích skúšok. Účasť hostí bola nad naše očakávania, vzhľadom na to sme museli pozmeniť organizáciu tohto podujatia.

Milí návštevníci, dovoľte nám, aby sme sa Vám srdečne poďakovali za Vašu trpezlivosť a toleranciu.

Tešíme sa na Vás, budúci Šrobárčania!

Fotogaléria — Deň otvorených dverí 2019