Deň otvorených dverí – 8. február 2019

Srdečne pozývame žiakov deviateho ročníka na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 8. februára 2019 – dopoludnia o 9:00 a 11:00, popoludní o 16:00 pre rodičov.

Záujemcovia o štúdium majú príležitosť prezrieť si priestory školy, získať informácie o možnostiach štúdia, zoznámiť sa s našimi tradíciami a bohatými mimoškolskými aktivitami. S našimi učiteľmi a žiakmi zažijú netradičné vyučovacie hodiny. Súčasťou programu je aj možnosť vyskúšať si prijímacie skúšky „nanečisto“.

Viac informácií o aktivitách pre uchádzačov →