Po dvoch rokoch dištančnej formy sa tento školský rok konalo Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku v prezenčnej forme.

Samotná súťaž v kategóriách 1A,B,C,2A,B,C,D sa uskutočnila na Gymnáziu sv. Uršule v centre Bratislavy. Víťazi krajských kôl z celého Slovenska súťažili v písomnej a ústnej časti.

Po vyhodnotení v jednotlivých kategórií sa žiaci, sprevádzajúci rodičia a učitelia, členovia odborných porôt presunuli do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca, kde sa konalo slávnostné odovzdávanie cien.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien prebehlo za účasti zástupcov veľvyslanectiev a zahraničných inštitútov.

Náš žiak, Filip Findorák, z I.C triedy, ktorý súťažil v kategórii 2A, sa s počtom bodov 82, umiestnil na 5. mieste. Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria — Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku