Dňa sa konal jubilejný XXX. ročník Slovenského festivalu poézie — Beniakove Chynorany — výberové kolo recitátorov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Na súťaži, ktorá má výbornú umeleckú úroveň, prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu a objavuje mladé recitátorské talenty, našu školu reprezentovali: Lucia Kubíková (1.D), Eliška Knižková (2.A), Diana Pavlíková (2.B) a Olívia Jánošíková (IB DP1).

V I. kategórii, ktorá bola aj tohto roku najpočetnejšia a ponúkla výborné umelecké výkony, Eliška Knižková obsadila skvelé 2. miesto a Lucia Kubíková krásne 3. miesto. Diana Pavlíková získala od poroty čestné uznanie.

Všetkým našim recitátorkám ďakujeme za reprezentáciu školy a k dosiahnutým úspechom im srdečne blahoželáme!

Fotogaléria — Beniakove Chynorany 2023