Aktuálne zmeny

Dĺžka karantény:

  • Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
  • Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Zdroj — minedu.sk

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest od 13.09.2021:

  • Výnimky pri nosení respirátora tvoria:
    • Žiaci v škole alebo v školskom zariadení
    • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, atď.
  • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZSR, ktorá je dostupná na tomto odkaze.