Aj Ty v IT

Aby IT sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu.

IT nie je synonymom len pre programovanie. V tejto oblasti sa môžete uplatniť na množstve iných pozícií.

Vízia projektu Aj Ty v IT — aby na IT školách študovalo aspoň 30% dievčat a na IT pozíciách pracovalo aspoň 40% žien. Toto občianske združenie podporuje a motivuje dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v danom odbore. Zoznam podujatí vás prevedie jednotlivými aktivitami.

Viac informácií o projekte →