Home

Kontakt

Šrobárka
Šrobárka

Gymnázium
Šrobárova 1
042 23 Košice

Základné údaje o škole
Právna forma: ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
IČ0 : 00160989
SVS
Kód školy do 2008/2009: 583108
Kód školy od 2008/2009: 681008
Kod školy od UIPS: 000160989
Druh školy: Gymnázium 321
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
7000190547/8180
Pripojenie na Internet: SANET Slovensko

V prípade záujmu darovať našej škole finančný dar, resp. nejake materiálno technické vybavenie, alebo ak by ste mali záujem grantovať nejaký projekt
www.srobarka.sk/darujte
Účet na poukázanie prostriedkov:7000190598/8180 je to darovací účet, Štátna pokladnica

Riaditeľka školy

PaedDr. Zlatica Frankovičová
Email: riaditel@srobarka.sk

Zástupkyne školy

RNDr. Mária Grutková
RNDr. Dagmar Klímová
Mgr. Ingrid Palenáčarová
Email: zastupca@srobarka.sk

Sekretariát

Marianna Hnizdilová
Email: sekretariat@srobarka.sk

Emailové adresy učiteľov

Každá emailová adresa učiteľa je tvorená podľa priezviska: priezvisko@srobarka.sk.

Hospodárske oddelenie

Hospodárske oddelenie
Mgr. Sabová Monika
Email: hospo@srobarka.sk
Email: ucto@srobarka.sk

Vedúca školskej jedálne

Mária Slezáková
Email: jedalen@srobarka.sk

Výchovná poradkyňa

Mgr. Lucia Formenderová-Partilová
Email: luciafor@srobarka.sk

Školský psychológ

Mgr. Stanislava Hučková
Od 19. septembra 2017 je všetkým študentom, ale aj pedagogickým pracovníkom a rodičom na škole v miestnosti č. 103 k dispozícii školská psychologička Mgr. Stanislava Hučková.
V prípade akýchkoľvek osobných, vzťahových či študijných otázok a problémov, ktoré vás zaťažujú, si pokojne dohodnite individuálne stretnutie:
telefonicky na čísle 0948 157 168 alebo emailom na huckovastanka@gmail.com

Koordinátor prevencie závislosti a sociálne - patologických javov

Mgr. Daniela Siváková , t.č. 62 219 51, Email: sivakova@srobarka.sk

Projektová manažérka školy

t.č. 62 219 51 Email: projekty@srobarka.sk

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk